Normal_kusje

De GGD Amsterdam gaat in samenwerking met het Academisch Medisch Centrum (AMC) onderzoek doen naar de seksuele ontwikkeling van jonge kinderen. Dit doen zij omdat er nog relatief weinig kennis is over de seksuele ontwikkeling van kinderen van twee tot twaalf jaar. Dit meldt Vakblad Vroeg. 

Er is nog weinig bekend over welk gedrag op welke leeftijd als normaal wordt gezien. Doel van het onderzoek is om deze kennis te vergroten, zodat de zorg aan ouders en kinderen wordt verbeterd. Voor het onderzoek maken de GGD en het AMC gebruik van een bestaande online vragenlijst uit Amerika, die gevalideerd wordt voor de Nederlandse onderzoekspopulatie.

De GGD Amsterdam zal het onderzoek volledig faciliteren, zodat de inspanningen voor deelnemende organisaties wordt beperkt. Zij zullen de organisaties vragen of zij het onderzoek door middel van een brief of een informatiefolder bekend willen maken bij ouders met kinderen in de leeftijd twee tot en met twaalf jaar. Deelname aan het onderzoek is anoniem. 

© Nationale Zorggids