Logo_stz

Er zijn grote verschillen in de manier waarop wijkteams omgaan met risico's in een gezin. Daarnaast maken veel wijkteams nog geen systematische inschatting van veiligheidsrisico's. Dat blijkt uit onderzoek van het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ), meldt het Nederlands Jeugdinstituur (Nji).

Het STJ onderzocht in twee gemeenten de toegang tot de jeugdhulp en bracht daarnaast werkbezoeken een twintig andere gemeenten. Het STJ concludeert dat er op vier terreinen nog ruimte is voor verbetering: de mate waarin jongeren en gezinnen en wijkteams elkaar weten te vinden, het bewaken van veiligheid, de regierol en de professionaliteit van het wijkteam.

Daarnaast ontdekte het STJ verschillen tussen wijkteams. In het ene wijkteam worden alle casussen besproken en in een ander wijkteam beslissen beroepskrachten zelf welk casussen ze bespreken. Niet alle medewerkers hebben voldoende kennis om generalistisch te werk te gaan. Daardoor ontstaat het risico dat medewerkers problemen niet herkennen en te laat gespecialiseerde hulp inschakelen. 

© Nationale Zorggids