Normal_trimbos_instituut

Het Trimbos-instituut heeft zes hoogrisicogroepen geïdentificeerd die een grotere kans lopen op het krijgen van een depressie. Het gaat om pas bevallen moeders, jongeren (VMBO-leerlingen en KOPP/KVO1-kinderen), huisartsenpatiënten, werknemers in stressvolle beroepen, chronisch zieken en mantelzorgers. Het Trimbos-instituut heeft een strategische verkenning depressiepreventie uitgevoerd. Dit meldt GGZ Nieuws.

Minister Schippers van Volksgezondheid heeft woensdag een Kamerbrief geschreven over de strategische verkenning depressiepreventie van het Trimbos-instituut. De minister brengt de Tweede Kamer hierbij op de hoogte van de zes geïdentificeerde risicogroepen en welke partijen betrokken moeten worden bij de aanpak van deze risicogroepen. Trimbos stelt dat pas bevallen moeders, huisartsenpatiënten, werknemers in stressvolle beroepen, chronisch zieken, mantelzorgers, vmbo-leerlingen, kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP) en kinderen van verslaafde ouders (KVO) een groter risico lopen op het krijgen van een depressie. Het Trimbos-instituut heeft in haar rapport de specifieke aspecten per risicogroep beschreven. Daarnaast wordt er een indicatie gegeven op welke wijze effectief interventies kunnen worden gerealiseerd die het ontwikkelen van een depressie moeten voorkomen. 
 
Voor de strategische verkenning heeft het Trimbos-instituut 'met een groot aantal veldpartijen' gesproken, zo schrijft de minister in de brief. De veldpartijen zouden allen het belang onderschrijven van een gerichte aanpak van depressiepreventie voor de risicogroepen. Volgens de partijen dient op deze gerichte aanpak ingezet te worden om de 'incidentie van depressie daadwerkelijk en substantieel te verminderen'. Een gerichte aanpak houdt daarbij in, aldus de minister, dat de signalering, toeleiding en uitvoering van effectieve interventies, in samenwerking met betrokken partijen, gestandaardiseerd wordt. Het ministerie gaat nu, in het kader van het Nationaal Programma Preventie, een vervolgtraject opzetten. 'Het ministerie van VWS gaat met betrokken partijen in gesprek om in een landelijk kader, waarbinnen coördinatie en implementatie–ondersteuning een vereiste is, gerichte aanpak te organiseren,' zo informeert de Kamerbrief. 
 
Klik hier om 'Depressiepreventie: gerichte aanpak voor risicogroepen' te lezen. 
 
© Nationale Zorggids