Logo_download__3_

De collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor de Jeugdzorg is stilzwijgend verlengd. De cao liep tot 1 mei 2015, maar is verlengd tot en met 30 april 2016. Dit meldt de FCB. 

Sinds 1 mei 2015 is er officieel een nieuwe cao Jeugdzorg van kracht. In principe is de cao Jeugdzorg 2014-2015 verlengd met een jaar, maar de teksten van de cao zijn wel herschreven. Doel was hierbij om de overeenkomst beter leesbaar en toegankelijker te maken. Daarnaast zijn er een aantal inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. Deze wijzigingen zijn goedgekeurd door de cao-partijen. De doorgevoerd wijzigingen hebben vooral te maken met de nieuwe wetgeving en jurisprudentie. 
 
Er wordt momenteel verder onderhandeld over een nieuwe cao Jeugdzorg. Klik hier om de cao Jeugdzorg 2014-2016 te lezen. 
 
© Nationale Zorggids