Normal_ct_scan_machine_techniek

In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft het RIVM onderzoek gedaan naar het veilig gebruik van straling bij röntgenonderzoek van kinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat steeds meer kinderen een ct-scan ondergaan. De Inspectie stelt dat zij de aandacht voor dit onderwerp in haar toezicht continueert.

Volgens recent wetenschappelijk onderzoek zijn de risico’s van ioniserende straling voor kinderen groter dan eerder werd gedacht. Hoewel CT onderzoeken belangrijk zijn voor het stellen van een diagnose is het van belang dat een CT onderzoek alleen plaats vindt op basis van een goede reden (indicatie) en dat er zo weinig mogelijk straling gebruikt wordt. Ziekenhuizen zijn verplicht er voor te zorgen dat aan deze eisen wordt voldaan. 

De inspectie geeft sinds 2012 veel aandacht aan dit onderwerp in de overleggen met relevante wetenschappelijke verenigingen. Op dat moment ontbraken er specifieke veldnormen. Ondertussen signaleert de inspectie naast verbeterde bewustzijn voor deze problematiek, dat de indicatiestelling beter wordt gecoördineerd en dat complexe zorg voor kinderen meer geconcentreerd wordt. Vanaf oktober 2014 is in het landelijke centrum voor kinderoncologie (PMC) de eerste tranche van de concentratiebeweging gerealiseerd. 
 
De inspectie continueert de aandacht voor dit onderwerp in haar toezicht. Dit specifieke onderwerp zal in de loop van 2015 ook als indicator worden uitgevraagd bij de ziekenhuizen als onderdeel van de basisset indicatoren ziekenhuizen. De resultaten van de indicatoren worden door de IGZ gebruikt in het toezicht op de ziekenhuizen.
 
© Nationale Zorggids