Logo_download__4_

Sinds 2015 zijn gemeenten niet alleen verantwoordelijk voor uitvoering van de Wmo maar ook van de Participatiewet. In de uitvoering van de Participatiewet dreigen jongeren met een beperking aan hun lot te worden overgelaten. Ter inspiratie bij de participatiebevordering van jonggehandicapten, schreven het Verwey-Jonker Instituut en kennisplatform Lokaal15 van de Vrije Universiteit Amsterdam het essay Kansen voor een inclusieve arbeidsmarkt, met daarin goede voorbeelden en praktische handvatten.

Jonggehandicapten zijn niet al te kansrijk op de arbeidsmarkt en hebben vaak zorg of extra ondersteuning nodig. Bovendien hebben gemeenten weinig ervaring in begeleiding van deze groep richting (on)betaald werk. Centraal in het essay staat de vraag wat gemeenten kunnen leren uit eerdere initiatieven die jongeren met een beperking helpen naar betaalde of onbetaalde arbeid. De onderzoekers bekeken inspirerende voorbeelden In Enschede, de Liemers en Alkmaar uit 2014. Het resultaat is ter inspiratie voor iedereen die jongeren met een beperking een toekomst wil geven.

Een integrale aanpak met een combinatie van Wmo- en Participatiewet elementen blijkt te werken. Oog voor een niet 100% verdiencapaciteit, zorg én werk biedt kansen voor een rol voor deze jongeren in het sociale domein. Door deze jongeren taken te geven bij maatschappelijke organisaties, sportclubs, in welzijn en zorg doen ze nieuwe vaardigheden en kennis op en vergroten daarmee de kans op (on)betaald werk. Tegelijkertijd dragen ze bij aan de lokale samenleving. Nog niet veel gemeenten hebben verbindingen gemaakt tussen de Wmo en Participatiewet. 

© Nationale Zorggids