Normal_ecstacy_monogram_xtc_pillen_medicijnen

Gebruikers van de drug ecstasy moeten meer geïnformeerd worden over de gezondheidsrisico's en moeten handvatten krijgen voor een zo veilig mogelijk gebruik. Daarom is de campagne 'Celebrate Safe' ontwikkeld, die voor een betere voorlichting moet zorgen. Dat meldt Medisch Contact. 

De afgelopen jaren is het aantal jongeren dat ecstasy gebruikt toegenomen. Uit de Antenne survey in 2013, uitgevoerd in Amsterdam, bleek dat 55 procent van de clubbende en ravende jongeren regelmatig ecstasy gebruikt. In 2008 was dit nog slechts 21 procent. Daarom moet er een manier gevonden worden om het toegenomen gebruik tegen te gaan.

Ferry Goossens, projectleider Veilige en Gezonde Horeca en Evenementen, werkzaam bij het Trimbosinstituut, presenteerde 5 denkrichtingen ten aanzien van preventie. Hij vindt dat gebruikers veel meer geinformeerd moeten worden en handvatten moeten krijgen voor een veilig gebruik. Daarnaast moeten ouders, gemeenten, evenementorganisatoren en ook gewone horecaondernemers betrokken worden. Ook kan er gedacht worden aan preventie in het hoger onderwijs.

Festivalorganisator Sjoerd Wynia heeft samen met jongerenorganisatie Unity een eigen campagne ontwikkeld onder de naam 'Celebrate Safe'. Daarin wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van de uitgaansjongeren, maar dat moet wel gebeuren met goede en betrouwbare informatievoorziening.

© Nationale Zorggids