Normal_kind_jeugdzorg_alleen534

Kinderen moeten zelf kunnen bepalen of zij euthanasie willen aanvragen. De huidige leeftijdsgrens van 12 jaar moet weg en het moet per kind getoetst worden of het wilsbekwaam is. Dit vindt de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), meldt De Volkskrant. 

Artsen mogen nu nog niets doen als een kind jonger dan twaalf jaar vraagt om euthanasie. Artsen vinden dat een probleem. In de praktijk merken zij dat deze kinderen goed genoeg de gevolgen van hun beslissingen kunnen overzien.

De 'werkelijke wilsbekwaamheid' moet nu als toetsingscriterium genomen worden', vindt de NVK. En als kinderen wilsonbekwaam zijn, dan moeten de ouders in samenspraak met de arts tot euthanasie kunnen beslissen. Bij baby's gebeurt dit al, maar dit moet ook kunnen bij wilsonbekwame kinderen tussen de één en twaalf jaar.

Het NVK heeft dit advies opgesteld na een lange discussie. Minister Schippers van Volksgezondheid wacht hier al een jaar op en mocht ze dit advies overnemen, dan moet de wet gewijzigd worden. “Het gaat om extreme uitzonderingssituaties van kinderen die bijna doodgaan, en waar je ouders graag de mogelijkheid wilt bieden om hun kind op een menswaardige manier te laten sterven”, zegt hoogleraar kindergeneeskunde Eduard Verhagen. Hij is één van de opstellers van het advies. “Ik kan als kinderarts niet uitleggen dat iedereen dat recht heeft, behalve de leeftijdsgroep tussen de 1 en 12 jaar." 

© Nationale Zorggids