Normal_kind_bedenkelijk_zorgen__screenshot_

De 'Commissie vooronderzoek naar geweld in de jeugdzorg' gaat onderzoek doen naar psychische en fysiek geweld in de jeugdzorg. Wetenschappers gaan daarom na of er genoeg materiaal is om te onderzoeken of minderjarigen in rijksinstellingen en pleeggezinnen tussen 1945 en nu slachtoffer waren van geweld. De commissie wil daarnaast vaststellen of de vroegere geweldsuitingen in de jeugdzorg laakbaar waren of niet. Dit meldt de Telegraaf. 

De onderzoekscommissie zal na de zomer beginnen. De wetenschappers duiken dan de archieven, vakliteratuur en andere publicaties in. Daarnaast worden er ook gesprekken gevoerd, aldus een zegsman, “met werkers in de jeugdzorg, vroegere slachtoffers en anderen die kennis dragen van de praktijken van weleer kunnen bijdragen aan het totaalbeeld.”
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het kabinet. Lotgenotenorganisaties willen erkenning van wat kinderen en jongeren vroeger werd aangedaan. “Dit signaal nemen wij uiterst serieus”, schrijven de staatssecretarissen Klaas Dijkhoff (Veiligheid en Justitie) en Martin van Rijn maandag in een brief aan de Tweede Kamer. De commissie heeft tot 1 mei 2016 de tijd om het vooronderzoek af te ronden. Vervolgens wordt gekeken of verder onderzoek mogelijk is. De gevolgen en de aard van geweld tegen minderjarigen zou dan mogelijkerwijs in kaart worden gebracht. In de jaren zeventig was het bijvoorbeeld alom geaccepteerd om een corrigerende klap uit te delen. 
 
© Nationale Zorggids