Normal_kind_spelen_statisch

Om scholen en ouders handvatten te bieden om voor elke leerling de vereiste onderwijs- en zorgondersteuning goed af te stemmen op de mogelijkheden en behoeften van het kind, is er een handreiking ontwikkeld. Bij de 'Handreiking onderwijs en zorg' hoort ook een gesprekshandleiding. Deze handleiding helpt bij het gesprek tussen zorgverleners, ouders en de school. Dit meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. 

Voorheen werd de persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding van leerlingen tijdens de onderwijsuren betaald vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Dit is nu anders. Sinds 1 januari 2015 zijn de Jeugdwet, Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg (Wlz) van toepassing. De zorg aan leerlingen tijdens de onderwijsuren wordt via deze wetten vergoed. Ook kunnen ouders, scholen, zorgaanbieders en gemeenten afspraken maken over het benodigde onderwijs-zorgarrangement. Hierbij komt zowel de ondersteuning op school als de ondersteuning thuis aan bod. 
 
Om scholen en ouders wegwijs te maken in de nieuwe regelgeving, is er een handleiding gemaakt. Op basis van deze handleiding kunnen er afspraken gemaakt worden over passende ondersteuning en zorg tijdens de onderwijstijd. De handleiding bevat een stappenplan. 
 
Klik hier om de handleiding in te zien. 
 
© Nationale Zorggids