Normal_geweld

Er moet een sterke landelijke coördinatie van de aanpak van huiselijk geweld in Nederland komen. Slachtoffers van huiselijk geweld dienen in alle steden op gelijke wijze door de politie en hulpverlening geholpen te kunnen worden. Dit kan alleen als er sprake is van een sterke landelijke coördinatie, zoals ook is voorgeschreven door het verdrag van de Raad van Europa, dat Nederland dit voorjaar heeft geratificeerd. Hiervoor pleit de Federatie Opvang, zo meldt deze organisatie.

De moord in Waalwijk heeft de Federatie Opvang geschokt. Meerderde signalen van het slachtoffer hebben niet geleid tot ingrijpen. Het is goed dat de politie snel opening van zaken heeft gegeven. Alleen zo kunnen er lessen getrokken worden voor de toekomst. De politie zelf maakt melding dat het ontbreekt aan een landelijk protocol. Een landelijk protocol bij de politie vraagt direct om landelijke afspraken met het lokale beleid. Gemeenten hebben daarentegen een grote mate van beleidsvrijheid als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld. Een landelijk protocol vraagt volgens de Federatie Opvang alleen al om die reden om een sterke landelijke coördinatie tussen Rijk, politie, gemeenten en hulpverlening. 

Het verdrag van de Raad van Europa roept hiertoe op (artikel 10). Juist in tijden van bezuinigingen en verregaande decentralisering is dit Verdrag van groot belang voor de veiligheid van vrouwen en meisjes in Nederland. Versnippering en versobering van beleid leiden immers voor deze groep kwetsbare vrouwen al snel tot levensgevaarlijke situaties. Goede afspraken over de naleving en de uitwerking van het Verdrag zijn daarom onmisbaar voor een veilig landelijk stelsel van vrouwenopvang en hulpverlening.

De vrouwenopvang in Nederland vormt met elkaar een stelsel van veilige opvang voor de slachtoffers van huiselijk geweld en heeft daartoe onderlinge afspraken gemaakt. In geval van nood zoekt de vrouwenopvang een veilige opvangplek, waar dan ook in Nederland. Dit geldt ook voor slachtoffers van eer-gerelateerd geweld, mannenopvang en slachtoffers van mensenhandel, waarvoor landelijk toegankelijke en specialistische opvangplekken zijn ingericht. 

© Nationale Zorggids