Normal_kind_jongen_ogen_jong_2343

Medewerkers in de hulpverlening, in de gezondheidszorg en het onderwijs herkennen licht verstandelijke beperkingen (lvb) vaak te laat, of niet. Om professionals in de nul lijn en in de eerste lijn te helpen om een lvb zo vroeg mogelijk te herkennen, heeft het Kenniscentrum Lvb een handreiking gemaakt. Dit meldt Klik. 

Het niet of niet tijdig herkennen van een licht verstandelijke beperking kan grote gevolgen hebben voor de persoon in kwestie. Toch is de aanwezigheid van een lvb bij kinderen en jongeren meestal niet overduidelijk zichtbaar. De beperking kan met name in hun gedrag gezien worden, niet in hun woordgebruik. Kinderen en jongeren met een lvb gebruiken namelijk vaak woorden en zinnen die ze gehoord hebben, maar deze begrijpen ze niet. Ook begrijpen ze niet alles wat volwassenen tegen hen zeggen, maar vaak laten ze dit niet merken. Professionals en volwassenen schatten de kinderen vaak wijzer in dan ze zijn. 
 
De kinderen zijn echter kwetsbaar. Niet alleen zijn ze vaak doelwit van pesterijen en uitsluiting door hun afwijkende gedrag, maar ook zijn de kinderen vaak emotioneel jonger dan hun leeftijdsgenootjes. De kinderen ontwikkelen vervolgens vaak gedragsproblemen als gevolg van overvraging. Het tijdig herkennen van de lvb is daarom belangrijk in het voorkomen dat de kinderen in de problemen raken doordat zij (ongemerkt) tijden op hun tenen lopen. 
 
De handreiking richt zich voornamelijk op de professionals die werken in plekken waar de kinderen en jongeren veel komen. Te denken valt hierbij aan scholen, centra voor jeugd en gezin, jeugdgezondheidszorg, voor- en buitenschoolse opvang en welzijnswerk. Hier is de kennis over signalen van een licht verstandelijke beperking het hardst nodig voor vroegtijdige signalering van de lvb. Ouders en hulpverleners kunnen hier dan op inspelen, en er kan passende ondersteuning geboden worden, zodat de jongere zich beter kan ontwikkelen en minder zware zorg nodig heeft. 
 
De handreiking vroegsignalering van een licht verstandelijke beperking (lvb) vindt u hier
 
© Nationale Zorggids