Normal_verstandelijke_gehandicapt_kind__down_handicap__isabella_2420

Ieder(in) en Per Saldo, twee organisaties die zich inzetten voor mensen met een beperking of chronische aandoening, hebben een meldpunt ingericht voor het melden van problemen met intensieve kindzorg in het onderwijs. Dit meldpunt, Het Juiste Loket, wordt uitgevoerd in samenwerking met het ministerie van Volksgezondheid. Dit meldt het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs (LESCO).

Ouders van EMB-leerlingen ondervinden sinds de invoering van het passend onderwijs meer problemen bij het regelen van  begeleiding of toezicht op school. Leerlingen met een ernstige meervoudige beperking (EMB) hebben door een combinatie van verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperkingen intensieve zorg nodig, ook in de klas. In de praktijk blijkt vaak niet duidelijk wie voor deze ondersteuning moet betalen. De plaatsing van de leerlingen blijkt eveneens vaak lastig. Het ministerie van Volksgezondheid heeft samen met het ministerie van Onderwijs beloofd de bestaande problemen voor 1 augustus op te lossen. Ouders die echter nog steeds moeilijkheden ondervinden of van het kastje naar de muur gestuurd worden, kunnen dat melden bij het Juiste Loket via meldpunt@juisteloket.nl of 030-7897878.

Om een deel van de problemen op te lossen heeft het ministerie sinds 1 augustus onderwijs-zorgconsulenten aangesteld. Zij helpen ouders om zorg in het onderwijs voor hun kind te regelen vanuit de Jeugdwet en de Wet langdurige zorg. De onderwijsconsulenten zijn bereikbaar via Bureau Onderwijsconsulenten op onderwijsconsulenten.nl.

© Nationale Zorggids