Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter
Het overgangsrecht voor de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 moet verlengd worden. Hiervoor pleit belangenvereniging van pgb-houders Per Saldo. De overgangsregeling moet niet per 1 januari 2016 maar 1 juli 2016 aflopen. Dit meldt Per Saldo. 
Voor houders van persoonsgebonden budgetten (pgb's) geldt tot uiterlijk 1 januari 2016 een overgangsrecht. Deze regeling houdt in dat alle budgethouders die voor de decentralisaties Jeugdzorg en Wmo een lopende indicatie hadden, hun budget tot uiterlijk 1 januari 2016 houden. Voordat het overgangsrecht afloopt moeten de gemeenten bekijken wie per 1 januari 2016 ook nog recht heeft op een persoonsgebonden budget. 
 
Deze herbeoordelingen zijn de aanleiding voor Per Saldo om te pleiten voor een langere termijn van het overgangsrecht. De Vereniging Nederlandse Gemeenten heeft namelijk laten weten dat gemeenten de deadline die gesteld is voor deze herbeoordelingen waarschijnlijk niet gaat halen. Staatssecretaris Van Rijn wil dat op 1 oktober alle beoordelingen afgerond zijn. Eerder was deze deadline 1 december. Het gaat om een groep van ongeveer 125.000 mensen.
 
Per Saldo is bang dat het gestelde beoordelingstermijn te kort is en dat hierdoor dezelfde problemen dreigen voor te komen in het begin van 2016 als in het begin van 2015. De belangenvereniging wil daarom dat het overgangsrecht met een half jaar verlengd wordt. “Zodat elke herbeoordeling de aandacht kan krijgen die nodig is en het gevaar dat er opnieuw problemen ontstaan bij de uitvoering van het trekkingsrecht, wordt voorkomen,” aldus de belangenvereniging. 
 
© Nationale Zorggids