Normal_dekker

Er gaat geen extra geld naar passend onderwijs. Staatssecretaris Dekker van Onderwijs laat via een brief aan de Tweede Kamer weten dat er niets bijkomt om docenten in de begeleiding van leerlingen met gedrags- en leerproblemen te helpen. Dat meldt NOS.

Leerlingen met gedrags- en leerproblemen moeten sinds een jaar zo veel mogelijk in het reguliere onderwijs meedraaien. Maar het passend onderwijs zou zo veel energie en tijd kosten, dat het ten koste gaat van andere leerlingen.

D66-leider Alexander Pechtold en Diederik Samson van regeringspartij PvdA dienden een motie in voor 100 miljoen extra voor passend onderwijs op basisscholen. "Meer dan de helft van de docenten in het basisonderwijs en zestig procent van de leraren in het voortgezet onderwijs is negatief", zei D66-leider Pechtold tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen. Hij pleit voor meer handen in de klas om de juiste mensen en expertise in huis te halen.

Dekker is het niet eens met de Pechtold. Hij denkt dat de leraren zichzelf wel competent genoeg voelen om met de klassen om te gaan. "Ik herken niet alle signalen uit de onderzoeken", schrijft de bewindsman in de brief. Verder zegt hij alle scholen te gaan aanspreken en te helpen bij de uitvoering van het passend onderwijs. Ook schrijft Dekker over een toolkit die leraren beter moet gaan helpen, maar wat die toolkit precies inhoudt, wordt uit de brief niet duidelijk.

© Nationale Zorggids