Normal_bedplassen

Het probleem van bedplassen wordt vaak onderschat, maar blijkt ernstige gevolgen te hebben voor het gevoel van eigenwaarde en emotionele welzijn van kinderen en voor hun dagelijks functioneren, hun prestaties op school en hun sociale interacties. De International Children's Continence Society en de European Society of Paediatric Urology gaan daarom zaterdag 17 oktober de Werelddag tegen bedplassen lanceren. Vanaf 2016 zal de Werelddag tegen bedplassen elk jaar plaatsvinden in mei. Dat meldt World Bedwetting.

Kinderen die in hun bed plassen, schamen zich vaak. Ze hebben de neiging om zich af te zonderen en missen daardoor sociale activiteiten als logeerpartijtjes bij vriendjes of vriendinnetjes en schoolreisjes. Van de ouders van kinderen van vijf jaar of ouder die in hun bed plassen, gaat bijna de helft niet naar de huisarts voor een behandeling, omdat ze denken dat het kind wel over het probleem heen zal groeien. Bedplassen zal echter niet noodzakelijk vanzelf ophouden, en er zijn veilige en effectieve behandelingen tegen bedplassen mogelijk.

Bedplassen, dat ook wel nachtelijke enuresis wordt genoemd, is een ongecontroleerde lozing van urine tijdens de slaap.  Bij kinderen van vijf jaar of ouder wordt enuresis als abnormaal beschouwd. In de meeste gevallen wordt het probleem veroorzaakt door overproductie van urine gedurende de nacht of een verminderde capaciteit van de blaas. Een andere oorzaak kan zijn dat het kind niet wakker wordt als het moet plassen. Bedplassen heeft geen psychische oorzaak.

De Werelddag tegen bedplassen 2015 vindt plaats op 17 oktober en zal tijdens het 26e ESPU-congres in Praag worden gelanceerd. Vanaf 2016 zal de Werelddag tegen bedplassen elk jaar plaatsvinden in mei. De Werelddag tegen bedplassen is een initiatief van een werkgroep die bestaat uit de ICCS en de ESPU.

© Nationale Zorggids