Normal_kinderen_taal_peuters

Oudere kinderen die kampen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) zouden niet meer geholpen kunnen worden met therapie, is wat er vaak wordt gedacht. Toch blijkt er nog resultaat te behalen bij oudere kinderen met het nieuwe programma MetaTaal. In het programma krijgen de kinderen visuele ondersteuning om de grammaticale regels te leren. Dat meldt Koninklijke Auris Groep.

Het therapieprogramma bestaat uit uitgewerkte behandelsessies. De vorderingen van de kinderen worden gemeten met materiaal en testjes. Met het programma leren de kinderen om zinnen te bouwen met Legoblokjes, die gebruikt worden als visuele ondersteuning. Het programma is grotendeels ontwikkeld door Rob Zwitserlood, klinisch linguïst en onderzoeker en stafmedewerker van Auris. Zwitserlood is ook werkzaam als docent Logopediewetenschap aan de Universiteit Utrecht.

Logopedisten leren met het programma te werken op een scholingsdag. In 2016 worden er diverse scholingsdagen gegeven, onder andere in Rotterdam, Houten en Goes. Op de scholingsdag krijgen de deelnemers: opgefriste en verdiepte grammaticale kennis over complexe zinsbouw, update over bestaande metalinguïstische interventies en manieren om het programma MetaTaal in te zetten voor de behandeling van kinderen die problemen hebben met complexe zinsbouw. 

©Nationale Zorggids