Normal_inspectie_jeugdzorg

In oktober 2015 onderzochten de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg de kwaliteit van Veilig Thuis Hollands Midden, Groningen en Zuidoost-Brabant. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het Toetsingskader Veilig Thuis 2015.

Veilig Thuis Hollands Midden voldoet aan 15 van de 24 verwachtingen uit het toetsingskader. Zo zet Veilig Thuis Hollands Midden gekwalificeerde professionals in die ervoor zorgen dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo beschikt Veilig Thuis Hollands Midden niet over kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel en houden professionals onvoldoende zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens. 
 
Veilig Thuis Zuidoost-Brabant voldoet aan 14 van de 24 verwachtingen. Zo beschikt Veilig Thuis Zuidoost-Brabant over kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel dat ervoor zorgt dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo beschikt Veilig Thuis Zuidoost-Brabant niet over kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel, ontbreekt het in voldoende mate aan richtlijnen en procedures voor professionals en is een vertrouwensarts niet 24/7 bereikbaar.
 
Veilig Thuis Groningen voldoet aan 13 van de 24 verwachtingen. Zo zet Veilig Thuis Groningen gekwalificeerde professionals in die ervoor zorgen dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. Er zijn echter ook verbeterpunten. Zo beschikt Veilig Thuis Groningen niet over kwalitatief en kwantitatief voldoende personeel noch materieel en houden professionals onvoldoende zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens. 
 
De organisaties moeten concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat voldaan wordt aan alle verwachtingen. 
 
Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 organisaties. De inspecties voeren in 2015 en 2016 stapsgewijs toezicht uit bij alle organisaties en zullen hierbij verschillende aspecten belichten.
 
© Nationale Zorggids