Logo_5f9pucpz

Op 16 april vindt de aftrap plaats van MZLab in Alkmaar. MZLab is een initiatief van CNV Jongeren en FNV Jong om verjonging en vernieuwing binnen de medezeggenschap te realiseren. Jongeren willen graag meedenken en meepraten over vernieuwingen binnen de organisaties waarvoor ze werken. Medezeggenschap zou hier een manier voor kunnen zijn, maar is weinig bekend. Dat meldt FNV Jong.

50 procent van de jongeren weet niet eens of er medezeggenschap in hun bedrijf is. In samenwerking met de A&O fondsen STAG en VVT start het MZLAB in de zorg, waar jongeren van verschillende zorginstellingen in gesprek gaan over verfrissende medezeggenschap. MZLab is het eerste verjonging- en vernieuwingsprogramma voor de medezeggenschap. Deze eerste editie van het MZLab vindt plaats bij zorgorganisaties: Omring, Magenta, Amstelring, Cordaan en Esdege Reigersdaal. De ondernemingsraden en besturen van deze organisaties willen graag jongeren meer betrekken en medewerkers stimuleren om na te denken over vernieuwende ideeën voor de medezeggenschap.

Op dit moment zijn ondernemingsraden nog te vaak geen goede afspiegeling van de werkvloer. Van alle jongeren (33 procent) in de beroepsbevolking is slechts 20 procent vertegenwoordigd in een ondernemingsraad. Uit de Nationale Arbeidsomstandigheden Enquête blijkt dat 50 procent van alle jonge werkenden niet eens weet of hun bedrijf medezeggenschap heeft.

Het MZLab kent twee doelen: Enerzijds is het een kweekvijver voor jonge medewerkers voor de ondernemingsraad. Enthousiaste sprekers inspireren jongeren om deel te nemen in de medezeggenschap. De jongeren kunnen aan het einde van het traject lege zetels opvullen of zich voor de verkiezingen beschikbaar stellen. Als er niet meteen ruimte is om te participeren kunnen zij stage lopen bij een zittend OR-lid. Anderzijds wordt er in het Lab(oratiorium) gewerkt aan nieuwe vormen van medezeggenschap. Dat gebeurt door tijdens het traject actief op zoek te gaan naar nieuwe manieren van medezeggenschap. Na de juiste informatie en wildste (gedachte)experimenten geven jongeren advies aan hun eigen organisaties voor een medezeggenschap die aansluit bij de huidige tijd. 

©Nationale Zorggids