Normal_jeugddetentie

Het algemene oordeel over de wijze waarop justitiële jeugdinrichting (JJI) Het Keerpunt omgaat met de sanctietoepassing is redelijk positief. De belangrijkste verbeterpunten liggen er op het gebied van de afhandeling van disciplinaire straffen en maatregelen, de screening van jongeren, de drugsontmoediging en de (maatschappij)beveiliging. Dat meldt Inspectie Jeugdzorg. 

Ook zien de Inspectie Veiligheid en Justitie, de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie van het Onderwijs mogelijkheden tot verbetering van de compleetheid van het eerste perspectiefplan. Dit blijkt uit een doorlichting van de JJI Het Keerpunt in maart en april 2015.

JJI Het Keerpunt is de achtste JJI van in totaal negen die op deze wijze is geïnspecteerd. In veel inrichtingen zien de Inspecties dat het niet lukt om binnen de gestelde termijn in het eerste perspectiefplan de informatie van school te betrekken. Ook bij JJI Het Keerpunt is dit punt naar voren gekomen. Tevens constateren de Inspecties dat het Interne Bijstandsteam (IBT) in meerdere jji’s, waaronder Het Keerpunt, binnen een uur inzetbaar is, in plaats van een half uur. Hiervan kan worden afgeweken als de inrichting onderbouwt waarom er een andere reactietijd gehanteerd wordt. Dit laatste is echter niet het geval. Daarnaast signaleren de Inspecties dat ook in deze inrichting sprake is van stelselmatig visiteren in plaats van steekproefsgewijs. Evenals in de meeste andere inrichtingen lukt het JJI Het Keerpunt wel om een gevarieerd dagprogramma aan te bieden met weinig uitval van activiteiten.

©Nationale Zorggids