Normal_girl-on-stool_01

De Nationaal Rapporteur maakt zich zorgen over de positie van Roma-kinderen en Syrische kindbruiden. In een nieuw rapport signaleert zij dat deze groepen te weinig vanuit een mensenhandelperspectief worden bekeken. Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer-Vermeulen heeft vandaag het rapport 'Zicht op kwetsbaarheid' aangeboden aan minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie. Dat meldt Rijksoverheid. 

In haar rapport onderzoekt de Nationaal Rapporteur zeven groepen kinderen op de mogelijke kwetsbaarheid voor mensenhandel. Over de positie van een groep Roma-kinderen is Corinne Dettmeijer bezorgd. “Ik heb geconstateerd dat sommige Roma-kinderen gedwongen worden te gaan stelen op straat”, zegt de rapporteur. “Dat is een vorm van criminele uitbuiting, maar wordt niet altijd als zodanig gezien. Het kind wordt als crimineel opgepakt en gestraft, maar vergeten wordt dat hij of zij tot strafbare feiten kan zijn aangezet. OM, politie en gemeenten moeten daarop beter zijn voorbereid.”

De rapporteur signaleert in het rapport ook dat in Nederland kindhuwelijken voorkomen. In het rapport is aandacht voor Syrische kindbruiden, die vanuit Syrië meereizen met een vaak meerderjarige man. Tussen september 2015 en januari 2016 kwamen circa 60 kindbruiden Nederland binnen. “Het ontbreken van een gerichte aanpak maakt Syrische kindbruiden niet alleen kwetsbaar voor mensenhandel, maar ook voor seksueel geweld”, zegt de Nationaal Rapporteur. “Deze meisjes bevinden zich vaak in een sociaal isolement waardoor eventueel misbruik en uitbuiting langdurig aan kan houden. Het risico bestaat dat zij op lange termijn verworden tot huisslaaf of verborgen vrouw.”

Binnen de Roma-gemeenschap komen tevens gedwongen kindhuweljiken voor. In het rapport onderzoekt de rapporteur de relatie tussen deze gearrangeerde kindhuwelijken, mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen. “Dat er nog geen actieve strafrechtelijke aanpak voor is baart de Nationaal Rapporteur zorgen omdat meerdere wetten kunnen worden overtreden. De laatste jaren krijgt de positie van kinderen binnen deze huwelijken weliswaar steeds meer aandacht, maar echte consequenties worden daaraan niet verbonden.” De Nationaal Rapporteur beveelt in het rapport aan dat vaker wordt gekozen voor een strafrechtelijke aanpak. “Als kinderen worden aangezet om te trouwen en daarna in een gecreëerde setting seks moeten hebben, mag dat niet worden toegestaan. Het beleid van het Openbaar Ministerie moet op het vervolgen van deze gedragingen veel meer worden ingericht.”

Naast Roma-kinderen en Syrische kindbruiden verkent het rapport ook de kwetsbaarheid van kinderen uit de LHBT-gemeenschap, kinderen met de eetstoornis anorexia nervosa, kinderen die zich (willen) voegen bij ISIS en kinderen werkzaam in de productieketens van grote bedrijven. 

©Nationale Zorggids