Normal_jeugdzorg_jongeren_jonge_mensen

Volgens de Jeugdombudsman van Den Haag zijn er nog steeds probleemjongeren die uit beeld raken zodra ze 18 jaar zijn en de jeugdzorg stopt. Dat is zorgwekkend, want een deel kan zwerfjongere worden, zo vreest hij. Dat meldt het Algemeen Dagblad. 

Nu de gemeente de jeugdzorg regelt zou de overgang van jeugdzorg naar volwassenenzorg beter moeten zijn, maar dat is volgens Jeugdombudsman Bert van Alphen niet het geval. Hij heeft diverse signalen ontvangen van jongeren, ouders en professionals dat jongeren in de problemen komen zodra ze de leeftijd van 18 jaar bereiken. Niet iedereen is in staat om zelfstandig verder te gaan zodra ze als volwassene behandeld moeten worden. “Kwetsbare jongeren vallen tussen wal en schip. Mogelijk gaat het om enkele tientallen. Een deel hiervan loopt een verhoogd risico om zwerfjongere te worden”, schrijft Van Alphen.

Het gaat onder andere mis op de beoordeling van de zorgkosten. Gemeenten kijken te veel naar deze kosten, waardoor een jongere soms slechts de goedkopere Wmo-hulp krijgt terwijl hij verlengde jeugdhulp nodig heeft. Daarbij gaat het niet altijd goed als een 18-jarige weer thuis moet wonen. Hulp wordt soms niet afgebouwd en ouders hebben in de tussentijd geen ondersteuning gehad.

Verlengde jeugdhulp zou tot het 23e levensjaar moeten doorlopen, vindt Van Alphen. Zijn advies is om ook de pleegvergoeding te laten doorlopen tot 23. Zo kan een jongere die dat wil langer bij zijn pleeggezin blijven. 

©Nationale Zorggids