Normal_rss_entry-41601

(ANP) - Er zijn verschillende aanwijzingen dat tussen 1945 en nu langdurig en ernstig geweld is gebruikt tegen kinderen die onder de jeugdzorg uit huis zijn geplaatst. Daarom is verder gedegen onderzoek hiernaar zinvol, concludeert een commissie die in opdracht van het kabinet vooronderzoek heeft gedaan.

De commissie-Vooronderzoek naar Geweld in de Jeugdzorg (commissie-De Winter) kreeg zonder dat een meldpunt was geopend al aan ruim tweehonderd meldingen van mensen over geweld in inrichtingen en pleeggezinnen.

Via onder meer een telefonisch meldpunt en archiefonderzoek zou verder onderzoek kunnen worden gedaan. Belangrijk is ook dat dit bijdraagt aan de maatschappelijke erkenning voor wat slachtoffers is overkomen, schrijft de commissie in haar dinsdag verschenen rapport. Ook kan worden bekeken welke mechanismen bij dit geweld een rol spelen en hoe de overheid hierop heeft gereageerd.