Normal_kind_jeugd_jeugdzorg_kindermishandeling_kinderrechten_moedig

Een aantal groepen kwetsbare kinderen in Nederland krijgt te weinig aandacht, zo blijkt uit het Jaarbericht Kinderrechten, de jaarlijkse graadmeter voor de situatie van kinderen in Nederland van Defence for Children en UNICEF Nederland. "Er is vooruitgang geboekt, maar er zijn nog steeds kwetsbare kinderen die tussen wal en schip vallen. Dat moet anders", zo stelt Jan Bouke Wijbrandi, directeur van UNICEF Nederland. Dat meldt Defence for Children. 

Over de zeer kwetsbare groep kinderen die met kindermishandeling te maken krijgt, zijn geen goede cijfers beschikbaar, niet over het aantal en niet over hoe snel ze hulp krijgen. "Dat is zorgelijk omdat inspectierapporten over Veilig Thuis kritisch zijn. Er ontbreekt bovendien een landelijke werkwijze die garandeert dat kinderen op Texel op een vergelijkbare wijze worden behandeld als een mishandeld kind in Tilburg. Dit risico van ongelijke behandeling moeten we voorkomen", zegt Aloys van Rest, directeur van Defence for Children. In 2015 kregen 347.930 jongeren te maken met jeugdhulp. De wijkteams stonden 24.650 jongeren bij. Deze wijkteams zijn echter nog niet op volle kracht.

In 2015 kwamen 3.859 vluchtelingenkinderen zonder voogd of ouders aan in Nederland, bijna vier keer zo veel als in 2014. "Een aantal van deze kinderen komen terecht in grootschalige opvangcentra die schadelijk zijn voor de emotionele ontwikkeling van kinderen", legt Wijbrandi uit. Het is onrustig op de locaties, er is te weinig professionele ondersteuning, kinderen zien geen perspectief en komen vaak in aanraking met drank en drugs. Daarnaast zijn er zorgen over de opvang en verblijfsregeling van buitenlandse slachtoffers van kinderhandel en de circa 160 verdwijningen van kinderen uit de asielopvang.

Door het gebrek aan goede informatie over jeugdhulp is lastig te monitoren of gemeenten de zorg voor kinderen goed uitvoeren. Naast het ontbreken van cijfers over kindermishandeling, is het ook onduidelijk hoeveel 16- en 17-jarigen volgens het volwassenenstrafrecht worden berecht, hoeveel kinderen uit huis zijn geplaatst en hoeveel ouders gezinshereniging bij een kind aanvragen. 

In het Jaarbericht Kinderrechten is ook aandacht voor kinderen die opgroeien in armoede, voor kinderen die net buiten de normen van het Kinderpardon vallen en de zorgelijke situatie dat bijna acht op de tien kinderen in detentie niet is veroordeeld. Ook staan in elk hoofdstuk aanbevelingen en geven jongeren per thema een advies.

©Nationale Zorggids