Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children ondersteunt de campagne Stay Human omdat de menselijke maat verdwenen lijkt te zijn op onderwerpen die asielzoekerskinderen aangaan. "Kijk bijvoorbeeld naar de kinderpardonregeling, daarvan wordt meer dan 92 procent afgewezen", zegt Aloys van Rest, directeur Defence for Children. Dat meldt de kinderrechtenorganisatie.

"Daarnaast zijn voor asielzoekerskinderen de vele verhuizingen van opvangcentrum naar opvangcentrum en het soms jarenlange wachten op een besluit over de verblijfsvergunning ondraaglijk."  Nederland zou juist voor deze kwetsbare kinderen een thuis moeten bieden en haar verantwoordelijkheid moeten nemen om hen extra te beschermen."

Vorige week is de campagne van Stay Human van start gegaan. Deze campagne is een oproep aan iedereen om - ondanks vragen en bezorgdheid - vluchtelingen altijd te blijven zien en benaderen als mensen. En om respectvol om te gaan met iedereen die in het gesprek over vluchtelingen een ander standpunt inneemt. Hiermee wil de coalitie een stem geven aan de opvatting van de meerderheid van de Nederlandse bevolking en het genuanceerde en redelijke geluid in het vluchtelingendebat versterken. Stay Human wordt gedragen door een snel groeiende beweging van mensen en organisaties. Op dit moment is er een unieke coalitie van meer dan veertig organisaties betrokken die naar verwachting de komende maanden verder zal groeien. Onder de partners bevinden zich oude en nieuwe maatschappelijke organisaties die betrokken zijn bij werk met en voor vluchtelingen, maar ook organisaties als Greenpeace, het NOC*NSF en Scouting Nederland.
 
Stay Human wil laten zien hoe nu al op een menselijke manier wordt omgegaan met vluchtelingen en het gesprek hierover. Daarbij worden vragen en zorgen die er leven serieus genomen. Daarnaast willen Defence for Children mensen en organisaties laten zien welke mogelijkheden er zijn om iets positiefs bij te dragen aan de omgang met en het gesprek over vluchtelingen.

© Nationale Zorggids