Normal_kind_jeugd_jeugdzorg_kindermishandeling_kinderrechten_moedig

Afgelopen woensdag debatteerde de Tweede Kamer over het Kinderpardon. Daarbij werd over vijf moties gestemd, alleen behaalden geen meerderheid. Veel partijen in de kamer zijn ontevreden over de huidige stand van zaken van het Kinderpardon, met name SP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD en D66 uitten hun onvrede. Het is voor hen onaanvaardbaar dat 92 procent van de kinderen wordt afgewezen binnen de huidige regeling. Dat meldt Defence for Children.

De partijen willen alle vluchtelingenkinderen die langer dan vijf jaar in Nederland wonen onder de kinderpardonregeling laten vallen, daarover dienden zij een motie in. Voorwaarde hiervoor is dat deze kinderen een verzoek tot bescherming hebben gedaan bij de overheid. Ook mogen zij niet met onbekende bestemming zijn weggegaan. De partijen konden hierin geen steun vinden van de PvdA, waardoor er geen meerderheid werd behaald voor het aannemen van de motie.

De PvdA diende op haar beurt een motie in voor het verkrijgen van een totaalbeeld van de huidige uitvoering van het Kinderpardon. De andere partijen zagen hier niets in, omdat het afwijzingspercentage genoeg zegt.

Volgens Defence for Children is het goed om te zien dat de politiek inziet dat het huidige Kinderpardonsysteem niet correct is. Kinderen die zich dagelijks in onzekerheid bevinden over een eventuele uitzetting hebben zich verenigd in de campagne ‘Ik blijf hier’. “Vijf jaar onzekerheid is lang genoeg. De rechten van de kinderen moeten dan de doorslag geven. Wij hopen dit terug te zien in de verkiezingsprogramma’s van alle politieke partijen, kinderrechten zijn er niet alleen voor links of rechts”, aldus Martine Goeman van Defence for Children.

© Nationale Zorggids