Normal_kind__tanden_poetsen__mondgezondheid__tandenborstel__tandpasta

Sociaal-economische status is sterk bepalend voor mondgezondheid. Jeugdigen uit groepen met een laag sociaal-economische status (SES) poetsen minder vaak hun tanden, vertonen een minder gezond voedingsgedrag en bezoeken minder vaak de tandarts dan jeugdigen uit de hoge SES groep. Cariës is al decennia lang de meest voorkomende onomkeerbare gebitsaandoening bij jeugdigen. Er valt op dit terrein van gezondheidszorg nog veel te winnen, in de eerste plaats bij de lage SES groep. Dit concludeert het Zorginstituut in het Signalement Mondzorg 2016.

Vier op de vijf achtjarigen heeft (nog) geen aantastingen van het doorbrekende blijvende gebit. Het aantal jeugdigen met een gaaf gebit daalt met het ouder worden. Ongeveer de helft van de 14- jarigen en driekwart van de 20-jarigen heeft een door cariës (gaatjes) aangetast gebit. Het percentage 8-jarigen met een gaaf blijvend gebit is tussen 1990 en 2014 in beide SES-groepen onveranderd. Bij de 14- en 20-jarigen is dit percentage aanzienlijk gestegen. De resultaten van dit onderzoek geven aan dat de aandacht bij interventies om het gebit gaaf te houden vooral gericht moeten zijn op de voedingsvariabelen, met als aandachtspunt de (ouders van) jeugdigen met een lage sociaal-economische status.
 
Volgens Zorginstituut Nederland geven de resultaten uit het onderzoek geen aanleiding te adviseren tot pakketmaatregelen. Het huidige pakket mondzorg voor jeugdigen waarborgt de toegankelijkheid van deze zorg. 
 
© Nationale Zorggids