Normal_congres_publiek__compfight_

Tijdens de Inspiratieconferentie Jeugd 18-/18+ op 7 september gaan gemeenten en zorgverzekeraars met elkaar in gesprek over samenwerking. Zodra een jongere met ggz-problematiek 18 jaar wordt, valt deze niet meer onder de Jeugdwet, maar onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz). Echter is er vaak nog geen soepele overgang van de Jeugdwet naar één van de andere regelingen. Daarom willen gemeenten en zorgverzekeraars samen bespreken hoe de overgang van jeugd-ggz naar volwassenen-ggz soepel kan verlopen en hoe zij dit samen kunnen doen. Dat meldt Zorgverzekeraars Nederland.

Op 7 september aanstaande wordt onder andere besproken welke voorbeelden en oplossingen er al zijn in de praktijk en wat jongeren zelf van de situatie vinden. Ook wordt bekeken hoe de samenwerkende partijen samen kunnen leren, ontwikkelen en stappen in de goede richting kunnen zetten.

In totaal zijn er vijf conferenties georganiseerd door het Jongeriusoverleg (het informele samenwerkingsverband van gemeenten en zorgverzekeraars), aankomende september is de tweede in de reeks. Samenwerken aan goede zorg en hulp en ondersteuning voor iedereen zijn de inspirerende doelen. Klik hier voor meer informatie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids