Normal_kov__basisonderwijs__zandbak__spelen__buiten_spelen__kind

Jongens hebben meer kans op een taalachterstand door buitenspelen dan meisjes. Op het moment dat jongens en meisjes naar de basisschool gaan, hebben de jongens een achterstand op het gebied van taalvaardigheid. Dit komt doordat jongens meer buitenspelen dan meisjes, hebben Britse onderzoekers onderzocht. Save the Children, het goede doel dat het onderzoek publiceerde, hoopt dat ouders door de onderzoeksresultaten meer gaan letten op het taalgevoel van jongens. Ook in Nederland wordt aandacht gevraagd voor de taalontwikkeling van jonge kinderen. Dat meldt RTL Nieuws.

Jongens gaan 's middags buitenspelen, terwijl meisje vaker binnenblijven bij hun moeder. De moeder speelt een belangrijke rol bij de taalontwikkeling, want zij zorgt ervoor dat haar kind op diverse manieren in aanraking komt met taal door bijvoorbeeld voor te lezen, te zingen of te oefenen met het alfabet. “We zien dat moeders hun zoons aanzienlijk minder leren over het alfabet dan hun dochters. Dat is opmerkelijk, want jongetjes en meisjes besteden wel dezelfde tijd aan het leren van cijfers”, zegt een onderzoeker tegen de Daily Mail.

Op het moment dat de kinderen naar de basisschool gaan, hebben de jongens een kleine taalachterstand opgelopen. Dit kan erger worden, zagen de Britse onderzoekers. Want er zijn gebieden in het Verenigd Koninkrijk waar twee derde van de elfjarige jongens met taalachterstand die al had opgelopen voor de basisschool. In sommige gebieden loopt de taalkennis van de jongens met 17 procent achter op die van de meisjes.

In Nederland wil Stichting Lezen en Schrijven meer aandacht voor taalachterstanden die ontstaan op jongere leeftijd. Volgens de stichting is laaggeletterdheid onder volwassenen eigenlijk al bepaald door een taalachterstand op jongere leeftijd. Bijna 14 procent van alle Nederlandse kinderen loopt het risico om ook op latere leeftijd een taalachterstand te hebben. In Nederland heeft dit veelal te maken met het lage taalniveau van de ouders, of het lage taalniveau van de leid(st)ers in de voor- en vroegschoolse educatie. 

Door: Redactie Nationale Zorggids