Normal_kind_jeugd_jeugdzorg_basisschool_dromen23534

Wanneer jeugdzorginstanties niet goed samenwerken, kan dit grote gevolgen hebben. De dood van de zevenjarige Papillon uit Heerlen was mogelijk te voorkomen als de instanties beter met elkaar hadden samengewerkt en er sneller actie was ondernomen. De gemeente Heerlen heeft nu een expert ingeschakeld om er voor te zorgen dat de veiligheid binnen kwetsbare gezinnen gewaarborgd is. Dit meldt De Limburger. 

Inspectie Jeugdzorg meldde eerder al dat de hulpverlening faalde en het gezin niet voldoende prioriteit gaf. Zowel de Raad van de Kinderbescherming, de gemeente Heerlen en andere instanties waren betrokken bij de problemen rondom het gezin. Met het inhuren van specialist Maura Timmer moet de gemeente de samenwerkingen tussen de instanties verbeteren om beter te kunnen handelen in vergelijkbare situaties. 

De moeder wurgde in 2015 haar zevenjarige zoon tijdens een hevige angstpsychose. Enkele dagen eerder werd nog een verzoek ingediend om Papillon uit huis te plaatsen nadat de vader jeugdzorginstanties alarmeerde. Dit verzoek is niet op tijd afgehandeld en zorgde ervoor dat de jongen op die fatale dag nog onder de voogdij van zijn moeder stond. De rechtbank van Maastricht oordeelde dat de moeder volledig ontoerekeningsvatbaar was ten tijde van het misdrijf. Zij wordt niet vervolgd voor poging tot doodslag en heeft psychiatrische hulpverlenen opgelegd gekregen.

Sinds 1 januari 2015 valt jeugdzorg onder de taken van de gemeente. Met de nieuwe Jeugdwet is de gemeente verplicht om jeugdhulp en ondersteuning te bieden. Door de decentralisatie kregen gemeenten in Nederland taken waar zij niet altijd adequaat mee om wisten te gaan. Ook medewerken in de jeugdzorg klaagden over de problemen die ontstonden tijdens de overgang van de jeugdzorg naar gemeenten.

Door: Redactie Nationale Zorggids