Normal_tiener_jeugd_jongen

Amsterdam opent in september een nieuwe gesloten instelling voor minderjarige verdachten, op initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De instelling genaamd Kleinschalige Voorziening heeft als doel als om jongeren in voorlopige hechtenis te laten verblijven in een instelling bij hen in de buurt. Het initiatief is een pilot en kan bij succes uitbreiden naar andere locaties in Nederland. Dat meldt Defence for Children.

In Kleinschalige Voorziening is plek voor acht jongeren tussen de 14 en 23 jaar. Onder voorwaarden kunnen zij naar school of werk blijven gaan, in tegenstelling tot justitiële inrichtingen. Er is 24 uur per dag begeleiding en beveiliging aanwezig.

Het verblijf in deze instelling heeft drie doelen: beperking van recidive, beveiliging van de samenleving en het benutten van de korte periode van hechtenis voor het geven van een krachtige, positieve wending aan het leven van jongeren, aldus Rijksoverheid.

Kinderrechtenorganisatie Defence for Children vindt het een positief teken dat de overheid het initiatief neemt om de opsluiting van jongeren anders in te richten. De plannen sluiten aan bij de uitgangspunten van het VN-Kinderrechtenverdrag. Hierin, en in andere Europese regels, staat dat jonge criminelen (of verdachten) toegang moeten hebben tot open instellingen met minimale beveiliging. De nadruk ligt bij dergelijke instellingen op klein, want dat maakt individuele begeleiding en behandeling mogelijk.

De proef in Amsterdam loopt van 1 september 2016 tot 1 juli 2017. Mocht Kleinschalige Voorziening een succes zijn, kan het initiatief op andere plekken in het land worden uitgebreid. 

Door: Redactie Nationale Zorggids