Logo_stichting_milo

Jonge kinderen leren communiceren in het contact met hun ouders, maar beperkingen van het kind kunnen de groei van dat contact belemmeren. In september start Stichting Milo op verschillende plaatsen in Nederland nieuwe ComOOK groepen voor deze ouders. ComOOK is een vroeginterventie programma dat met individuele adviezen steun biedt aan ouders en hun kinderen in de eigen thuissituatie. Dit meldt Stichting Milo.

Met het programma Communicatie Ondersteuning voor Ouders van Kinderen met te verwachten ernstige, meervoudige beperkingen helpt Stichting Milo ouders om ondanks beperkingen toch mogelijkheden en kansen te zien en te gebruiken voor het maken van contact met hun kind. De kinderen kunnen variëren in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Er kan sprake zijn van klachten die nog gediagnosticeerd moeten worden, van signalen van ontwikkelingsachterstand of van een syndroom of aandoening zoals Down syndroom, Rett syndroom, Angelman syndroom, Prader-Willie syndroom.

Het ComOOK programma is ontwikkeld door Hans van Balkom van Stichting Milo. Als hoogleraar Ondersteunde Communicatie is hij verbonden aan de Radboud Universiteit. "Samen met de ouders zoeken, banen en verstevigen we een kind-eigen ontwikkelpad. We maken een inschatting van de ontwikkelingsmogelijkheden en de benodigde ondersteuning voor nu en straks. We leren de ouders hoe ze zicht en inzicht krijgen in de verborgen mogelijkheden van hun kind en hun zelf. Ze ervaren hoe ze met behulp van verschillende communicatie ondersteunende middelen passende gelegenheden en kansen kunnen scheppen om direct in contact te kunnen komen met hun kind en zich daarbij bewust worden van hun rol en inbreng."

Door: Redactie Nationale Zorggids