Normal_kind_jeugd_jeugdzorg_basisschool_dromen23534

Een kind uit huis plaatsen mag zonder zorgcontract. Dat oordeelde de kinderrechter in Rotterdam. De meest geëigende hulp moet altijd beschikbaar zijn of komen voor een kind, ook als de gemeente de zorg niet heeft ingekocht. De rechter deed deze uitspraak naar aanleiding van een uithuisplaatsing van een zeventienjarig meisje. Zij heeft specialistische hulp nodig, maar de gemeente heeft deze zorg niet ingekocht. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut (NJi).

In de zaak van deze jongere had de Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam/Dordrecht de kinderrechter gevraagd om een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing voor twaalf maanden. De gemeente had niet de juiste zorg ingekocht, waardoor er geen zorgcontract beschikbaar was. De situatie was dusdanig zorgelijk dat de kinderrechter toestemming gaf voor uithuisplaatsing. Het ontbreken van een zorgcontract mocht hierbij niet in de weg staan. De kinderrechter wil dat de betrokken gemeente zo snel mogelijk de juiste zorg inkoopt.

Het meisje werd behandeld bij Yulius kinder- en jeugdpsychiatrie, maar dit leidde niet tot de gewenste resultaten. Ggz-instelling Horizon geeft aan niet te kunnen bieden wat het minderjarige meisje nodig heeft. De rechter oordeelt daarom dat plaatsing in het Dr. Leo Kannerhuis nodig is. Het meisje heeft te maken met dusdanig ernstige en bijzondere problematiek dat zij geplaatst moet worden op een plek die haar daarbij kan helpen. Het ontbreken van een zorg contract mag deze plaatsing niet in de weg staan. “Reserveren van budget voor niet ingekochte, maar wel noodzakelijk zorg is de oplossing”, zegt Harry Bosch van het NJi.

Door: Redactie Nationale Zorggids