Normal_geld__handboeien__fraude

Kinderen krijgen regelmatig te maken met de pgb-schulden van hun ouders, zo blijkt uit onderzoek van De Monitor. Ouders of zorginstellingen laten het pgb-geld vaak onterecht op naam van het kind zetten. Soms gaat het om een schuld van tienduizenden euro’s, verkregen doordat een ouder na de aanvraag het persoonsgebonden budget (pgb) niet kon verantwoorden. Zorgverzekeraars en instanties reageren afwisselend op de vraag hoe minderjarige kinderen die zonder dat ze van het pgb op de hoogte zijn, verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor de schuld. Dat melden Skipr en De Monitor.

Zodra een een kind achttien jaar is, wordt deze geconfronteerd met de schulden. Het kind is hoofdelijk aansprakelijk, dus de schuldeisers komen het geld bij hem terugvorderen. Bovendien wordt er juridisch gezien geen onderscheid gemaakt tussen minderjarige of meerderjarige budgethouders. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis bevestigt dat, maar laat tegelijkertijd weten het hier niet me eens te zijn. Kinderen kunnen wel in beroep gaan bij de rechter om zo de schuld bij de ouder neer te leggen, maar een woordvoerder van Zilveren Kruis laat weten dat een rechter ertoe kan besluiten dat het kind rechthebbende is, en dus ongelijk krijgt. Zorgverzekeraar CZ echter stelt de ouders verantwoordelijk.

In een zaak bekend bij de Monitor heeft een moeder in twee jaar tijd 130.000 euro aan pgb gekregen, die ze niet kon verantwoorden. De schulden staan op naam van haar twee zoons. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis probeert dat geld nu terug te vorderen bij de zoons. De moeder maakte haar kinderen bewust ziek, maar besteedde het geld niet aan haar zoons. Bij haar is inmiddels Münchausen by proxy vastgesteld.

Door: Redactie Nationale Zorggids