Normal_inspectie_jeugdzorg

De Inspectie Jeugdhulp en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben onderzoek gedaan bij Intermetzo Zonnehuizen te Zeist en bij de open residentiële jeugdhulp van De Hoenderloo Groep, onderdeel van Pluryn. Onderzocht werd of de organisaties zorg dragen voor verantwoorde hulp aan de jongeren. De inspecties oordelen dat de kwaliteit van de jeugdhulp bij beide organisaties voldoende is. Dat meldt Inspectie Jeugdzorg.

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde hulp voor de jeugd, dat bestaat uit vijf thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie. Bij zowel Intermetzo Zonnehuizen als bij De Hoenderloo Groep werd een onaangekondigd toezicht uitgevoerd. Het toezicht bij Intermetzo vond mede plaats naar aanleiding van signalen die waren ontvangen over de kwaliteit van de hulpverlening. Hier werd getoetst aan de hand van onderdelen van drie thema’s: uitvoering hulpverlening, veiligheid en organisatie.

De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van de jeugdhulp in de behandelgroepen van Intermetzo Zonnehuizen en de open residentiële jeugdhulp van De Hoenderloo Groep, locaties Hoenderloo en Deelen, voldoende is. De inspecties stellen dat de kwaliteit van de jeugdhulp op alle onderzochte verwachtingen voldoende dient te zijn.

Intermetzo Zonnehuizen voldeed aan vijf van de zes verwachtingen. Verbetering is nodig op het punt van de toepassing van vrijheidsbeperkende maatregelen. Deze mogen in een open regime geen onderdeel uitmaken van het behandelplan. De Hoenderloo Groep voldeed aan vijftien van de achttien onderzochte verwachtingen. Professionals dienen beter zicht te krijgen op de veiligheid van de jongeren en dienen de veiligheidsrisico’s beter te beperken. Verder mogen vrijheidsbeperkende maatregelen en vrijheidsontneming geen deel uitmaken van de behandeling in de open residentiële jeugdhulp.

De inspecties gaan ervan uit dat Intermetzo Zonnehuizen en Pluryn De Hoenderloo Groep binnen zes weken aan alle verwachtingen voldoen. Daartoe dienen de organisaties concrete verbetermaatregelen te treffen voor de geconstateerde tekorten.