Afbeelding: Maastricht UMC+, Provincie LImburg, 457 Independent, GGD Zuid-Limburg, Maastricht Sport

Kinderen en jongeren meer laten bewegen door middel van serious gaming. Dat project, ‘We BOOSTH Limburg’ gedoopt en financieel ondersteund door de Provincie Limburg, wordt binnenkort uitgerold. Het Maastricht UMC+ gaat onderzoeken of het gebruik van BOOSTH daadwerkelijk leidt tot duurzame gedragsverandering. Het project zal de komende twee jaar op verschillende basisscholen in Maastricht, Sittard-Geleen, Kerkrade en Venlo geïmplementeerd worden.  Dat meldt Maastricht UMC+.

Veel jongeren hebben een ongezonde leefstijl. Ze eten te veel, te vet en te zoet, en bewegen te weinig. Consequentie daarvan is overgewicht, een van de belangrijkste volksgezondheidsproblemen in de wereld, in Nederland, en ook in Limburg. Zwaar overgewicht, ofwel obesitas, kan leiden tot serieuze gezondheidsproblemen, zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten, te hoge bloeddruk en slaapapneu. Om te voorkomen dat kinderen overgewicht of zelfs obesitas ontwikkelen, is een gezonde leefstijl erg belangrijk. Het veranderen van de leefstijl is niet gemakkelijk niet zo gemakkelijk. We BOOSTH Limburg kan daarbij een handje helpen.

Kinderen en jongeren besteden een belangrijk deel van hun tijd aan het spelen van computergames. ‘We BOOSTH Limburg’ maakt daar op een slimme manier gebruik van. Het is een avontuurlijke ‘jump and run’ game met drie werelden van elk twintig levels. Jongeren kunnen punten verdienen door de game te spelen. Maar om een level hoger te komen, moet de speler ook bewegen (met de BOOSTH-activiteitenmeter om de pols). Via basisscholen en COACH worden de jongeren benaderd. Dat gebeurt in nauwe samenwerking met de combinatiefunctionaris van Maastricht Sport en de JOGG-regisseur (Jongeren op Gezond Gewicht). De game vormt een integraal onderdeel van de aanpak die een gezonde leefstijl van jongeren bevordert.

BOOSTH is ontwikkeld door 457 Independent en game designer Goal043. Expertisecentrum COACH, dat de gezondheid van kinderen met overgewicht en obesitas beoogt te verbeteren onder meer door het verbeteren van de leefstijl, gaat wetenschappelijk onderzoek doen naar de vraag in hoeverre de interventie BOOSTH daadwerkelijk leidt tot meer bewegen. 

Door: Redactie Nationale Zorggids