Normal_jeugdzorg546

De erkenningscommissie Interventies heeft de nieuwe interventie ‘Groepsactiviteiten Richtend op Individuele Progressie' (GRIP) van Almata erkend als 'theoretisch goed onderbouwd'. De interventie is groepsgericht en bedoeld voor de gesloten jeugdzorg. Jongeren van 12 tot 18 jaar met een licht verstandelijke beperking die zeer problematisch gedrag vertonen komen hiervoor in een JeugdzorgPlus-instelling in aanmerking. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut.

Met de interventie GRIP moet een jongere weer perspectief krijgen op een goede toekomst. Het uiteindelijke doel is dat hij zelfstandig of bij pleegouders thuis kan wonen. Met diverse groepsactiviteiten wordt ingezet op gedragsverandering. Maar ook de individuele doelen van de jongere komen aan bod, daarbij gaat het bijvoorbeeld om samenwerken, samenzijn en omgaan met anderen. GRIP duurt tussen de drie en negen maanden, waarbij ook de ouders, verzorgers en andere naasten worden betrokken.

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een databank waarin alle erkende interventies staan. Het gaat om erkende interventies die zijn beoordeeld als 'theoretisch goed onderbouwd' (goed beschreven en haalbaar). 

Door: Redactie Nationale Zorggids