Normal_privacy2322

In juli maakte Zorg + Welzijn bekend dat sommige vrijgevestigde kinder- en jeugdpraktijken een contract hebben ondertekend waarin gemeenten eisen dat ze hun cliëntdossier voor hen openbaar maken. Dit is in strijd met de Jeugdwet. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid weigert echter uit te zoeken in hoeveel gemeenten deze wurg- en zwijgcontract voorkomen. Hij vindt het de verantwoordelijkheid van de gemeenten om toe te zien op het handelen van het college van burgemeester en wethouders. Dat melden Binnenlands Bestuur en het Brabants Dagblad.

Doordat behandelaars gedwongen worden de contracten te ondertekenen, moeten zij soms hun beroepsgeheim schenden. Een behandelaar die het contract niet ondertekent, krijgt het kind niet in zorg. Er is geen onderhandeling mogelijk.

Onbekend is hoeveel wurgcontracten er op dit moment zijn. Van Rijn ziet het niet als zijn taak om dit uit te zoeken. Wel zal hij de ontwikkelingen rond de informatiebeveiliging en privacybescherming blijven volgen en waar nodig actie ondernemen. De SP vindt deze maatregel niet voldoende. SP-Kamerlid Nine Kooiman noemt dit struisvogelpolitiek. “De staatssecretaris duikt weg voor zijn eigen stelselverantwoordelijkheid, terwijl er een serieus probleem bestaat met wurgcontracten in de jeugdhulp. Dus moet er op korte termijn een onderzoek komen naar de omvang van deze misstanden.

Door: Redactie Nationale Zorggids