Normal_budget

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het budget in de jeugdzorg. Dit houdt in dat zij de tekorten op het jeugdzorgbudget moeten compenseren met de overschotten op het Wmo-budget. Dit schrijft staatssecretaris Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer. Gemeenten hebben een beleidsvrijheid die nodig is voor de realisatie van een integraal aanbod voor de problematiek van het kind. Dat meldt het Nederlands Jeugdinstituut (het NJi). 

“Of gemeenten met hun budget jeugdhulp uitkomen hangt met veel factoren samen, die te maken hebben met het beleid van de desbetreffende gemeente, de wijze waarop zij de zorg hebben ingekocht of de mate waarin risico’s voor zwaardere vormen van jeugdhulp worden gedeeld in de regio”, schrijft de staatssecretaris. Volgens Van Rijn is het aan een gemeente om uit te zoeken waarom deze kampt met een budgettekort en waarom andere gemeenten voldoende geld hebben om dezelfde zorg te leveren.

Van Rijn laat in sommige gevallen uitzoeken of het budget bij de gemeente inderdaad op  is, of dat het budgetplafond van de zorgaanbieder bereikt is. Tot nu toe lijkt het er vooral op dat het budgetplafond bereikt wordt. Waar dat het geval is, zouden de jeugdhulpaanbieders de cliënt of moeten terugsturen naar de toegang of moeten doorverwijzen naar een andere jeugdhulpaanbieder die het budgetplafond nog niet heeft bereikt. De staatssecretaris is hierover in gesprek met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en brancheorganisaties. 

Door: Redactie Nationale Zorggids