Normal_kind_jongen_ogen_jong_2343

Staatssecretaris Dijkhoff van Veiligheid en Justitie laat alle kinderpardonzaken voortaan door een tweede persoon controleren. Hij constateert dat er administratieve fouten zijn gemaakt en die wil hij in de toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Ook komen er heldere instructies voor de medewerkers die deze data verwerken. Dit meldt Rijksoverheid.

Om aan een verzoek van de Tweede Kamer tegemoet te komen heeft Dijkhoff 36 zaken van kinderen, die volgens de definitieve regeling langdurig verblijvende kinderen een vergunning hebben gekregen, uit het computersysteem van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) laten halen. De Tweede Kamer wilde deze zaken zelf bekijken en daarom zijn ze vandaag geanonimiseerd naar de Kamer gestuurd. Bij het ophalen van de gegevens van deze in totaal 36 kinderen, bleek in zeven gevallen administratieve fouten gemaakt te zijn en hebben 29 kinderen een vergunning gekregen op grond van deze regeling.

Uiteraard is direct nagegaan of hierdoor kinderen onterecht zijn afgewezen of ingewilligd, maar dat blijkt niet het geval. De kinderen die het betreft hebben hiervan niets gemerkt en hiervan geen nadeel ondervonden. Veelal hebben de foutief genoteerde personen op andere gronden een status gekregen.

Tot slot heeft Dijkhoff de IND gevraagd een steekproef te doen bij alle zaken die vallen onder de definitieve kinderpardonregeling. Als het nodig is zal hij daar nog een honderdprocentscontrole op laten volgen. De Kamer zal hierover begin volgend jaar worden geïnformeerd.

Door: Redactie Nationale Zorggids