Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

Jongeren hebben een petitie overhandigd aan de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de Tweede Kamer namens kinderrechtenorganisaties Save the Children en Defence for Children. Hiermee vragen de organisaties en de jongeren aandacht voor kinderen in Nederland die opgroeien in armoede. Dat meldt Defence for Children.

De commissieleden ontvingen ook het rapport 'Ending Educational and Child Poverty in Europe' van Save the Children. In dit rapport vertellen kinderen uit Europa wat armoede voor hen betekent: naar school met een lege maag, stress ervaren omdat ouders de huur niet kunnen betalen, koude huizen en scholen in de winter, niet genoeg geld om een boek te kopen en geen hoop en dromen meer durven te hebben. Ook de stem van Nederlandse jongeren is meegenomen in dit rapport. Uit het rapport blijkt dat geen enkel Europees land vrij is van armoede onder kinderen. Volgens de laatste cijfers van het CBS lopen ook in Nederland 421.000 kinderen risico op armoede en sociale uitsluiting.

Directeur Pim Kraan van Save the Children: "De gevolgen van armoede voor kinderen zijn, ook op lange termijn, groot. Kinderen die in armoede opgroeien bereiken een lager opleidingsniveau en hebben relatief vaak gezondheidsproblemen. Ze lopen bovendien een groter risico om later zelf ook in een soortgelijke situatie terecht te komen. Die vicieuze cirkel moet doorbroken worden."

Naar aanleiding van het rapport roepen Defence for Children en Save the Children op om een aantal maatregelen te nemen om armoede en sociale uitsluiting onder kinderen in Nederland uit te bannen. Zo moet er serieus geluisterd worden naar de stem van kinderen. Het recht van kinderen op zelfstandige toegang tot sociale zekerheid moet gegarandeerd worden. Er moet aandacht besteed worden aan alle aspecten van armoede. De vicieuze cirkel waarbij armoede van generatie op generatie wordt overgegeven moet worden doorbroken. En de 'General Comment nummer 19' over 'Public Budgeting for the Realization of Children's Rights' van het VN-Kinderrechtencomité moet als uitgangspunt genomen worden bij alle investeringen en het beleid ter bestrijding van armoede onder kinderen.

Aloys van Rest, directeur Defence for Children: "Er is nog veel werk aan de winkel als het gaat om het uitbannen van armoede onder kinderen in Nederland. Gelukkig heeft de Nederlandse regering extra budget vrijgemaakt voor gemeenten om dit probleem tegen te gaan. Nu is het van belang dat er voldoende toezicht is op de wijze waarop gemeenten dit budget besteden en dat de stem van kinderen wordt gehoord."

Door: Redactie Nationale Zorggids