Normal_vluchteling__asielzoeker__asielzoekerscentrum__azc__vluchtelingkind__syrie

De Europese Unie en haar lidstaten moeten meer doen om vluchtelingen- en migrantenkinderen te beschermen. 78 kinderrechtenorganisaties, waaronder Save the Children, UNICEF en Defence for Children riepen daartoe op bij de opening van het tiende Europese Forum voor de Rechten van het Kind in Brussel. De bescherming van deze kinderen staat nu niet voorop en dat brengt ze nog verder in gevaar, aldus de organisaties. Ook in Nederland zijn verbeteringen in de asielprocedure en asielopvang noodzakelijk om kinderen beter te beschermen en perspectief te bieden. Dat meldt UNICEF.

Europa’s vluchtelingen- en migrantencrisis gaat binnenkort het derde jaar in. Kinderen spelen daarin een steeds grotere rol en de impact op hun leven is des te tragischer. Tussen januari 2015 en september 2016 vroegen meer dan 664.500 kinderen asiel aan in Europa. UNICEF, Save the Children en Defence for Children zijn zeer bezorgd dat de zorg voor deze kinderen te weinig prioriteit krijgt en zij daardoor grote risico’s lopen. Vertragingen in asiel- en gezinsherenigingsprocedures zorgen ervoor dat kinderen verdwijnen of vertrouwen op smokkelaars. Kinderen in de asielopvang in Nederland moeten onnodig vaak verhuizen, missen daardoor school en vinden geen aansluiting meer bij andere kinderen. Het belang van het kind in de Nederlandse asielprocedure wordt nauwelijks meegenomen.

Het beschermen van kinderen gaat niet vanzelf, zeggen de kinderrechtenorganisaties. De Europese Unie en haar lidstaten moeten veel meer rekening houden met de specifieke behoeften en kwetsbaarheden van kinderen. De organisaties roepen op tot het investeren in een gericht actieplan voor vluchtelingen- en migrantenkinderen. De 78 kinderrechtenorganisaties pleiten voor zeven prioritaire maatregelen die vluchtelingen- en migrantenkinderen beschermen en hen voorbereiden op de toekomst. Zoals het dringend invoeren van een EU-actieplan voor vluchtelingen- en migrantenkinderen, betere waarborgen voor kinderen in de asielwetgeving, meer financiële middelen om nationale jeugdzorgsystemen te versterken en om kinderen over de grenzen heen te beschermen.

Op dit moment bespreekt het Europees Parlement de hervorming van het Europees asielstelsel. Dat biedt een unieke kans om te regelen dat alleenreizende kinderen een voogd krijgen, onderwijs en gezinshereniging. EU-actie is ook nodig om de detentie van migranten- en vluchtelingenkinderen te beëindigen en alternatieven voor detentie te ontwikkelen. Veel van deze kinderen worden toekomstige EU-burgers. Staten moeten in hen investeren zodat ze op een gelijkwaardige manier kunnen meedoen in onze samenleving.

Door: Redactie Nationale Zorggids