Normal_bloeddruk_bloeddrukmeter

Wanneer de bloeddruk van kinderen met overgewicht en obesitas meerdere keren wordt gemeten, is er minder vaak dan verwacht sprake van hoge bloeddruk. Deze grondige aanpak blijkt te lonen. Het advies blijft om in de Jeugdgezondheidszorg de bloeddruk te meten bij deze kinderen. Zo is een te hoge bloeddruk tijdig op te sporen en zijn mogelijke negatieve gevolgen voorkomen. Dit stelt gezondheidswetenschapper Aleid Wirix van het VUmc, zo meld het ziekenhuis. 

Als een te hoge bloeddruk bij kinderen niet op tijd opgespoord en behandeld wordt, kan dit vaak ernstige gevolgen zoals hart- en vaatziekten en nierschade hebben. Hoge bloeddruk is slechts één van de mogelijke complicaties van overgewicht. Om te voorkomen dat een te hoge bloeddruk en complicaties vaker optreden, blijft de behandeling van overgewicht van het grootste belang.

In Wirix haar onderzoek werd de bloeddruk bij kinderen met en zonder overgewicht meerdere keren gemeten. Kinderen met een te hoge bloeddruk werden teruggevraagd om nogmaals de bloeddruk te meten. Door deze grondige methode hadden er uiteindelijk minder kinderen dan verwacht een te hoge bloeddruk: 4 procent van de kinderen met overgewicht en nagenoeg geen van de kinderen zonder overgewicht.

Wirix concludeert dat er bij kinderen met overgewicht en obesitas internationaal grote verschillen zijn in screening, diagnostisering en behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie). Wirix: “Hypertensie heeft bij deze kinderen een andere aanpak nodig dan hypertensie met een andere oorzaak.” Het is daarom van belang dat er een internationale richtlijn komt met eenduidig advies over de meest optimale methoden voor het opsporen, diagnosticeren en behandelen van hypertensie bij kinderen met overgewicht en obesitas.

Door: Redactie Nationale Zorggids