Logo_inspectie_jeugdzorg

Niet alle jeugdteams hebben voldoende aandacht voor veiligheidsrisico's bij de opvoeding van kinderen in hun thuissituatie. De inspecties vinden dit een belangrijk aandachtspunt. De ontwikkelingsbedreigingen voor kinderen, bijvoorbeeld als ouders problemen hebben, worden nauwelijks in kaart gebracht. Dit is een van de conclusies van het toezicht van de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) in samenwerking met de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de kwaliteit van de jeugdhulp door jeugdteams, meldt IJZ.

Vanaf 2015 hebben veel gemeenten wijkteams of jeugdteams ingericht. Jeugdteams richten zich specifiek op gezinnen met opgroei- en opvoedproblemen. Bij het toezicht van de inspecties op deze jeugdteams is gekeken naar de thema’s: veiligheid, verantwoordelijkheden en organisatie. Uit het toezicht blijkt dat jeugdteams streven naar maatwerk, innovatie en het centraal stellen van de ouders en kinderen in het gezin. Toch is er vaak geen duidelijke visie op het handelen ten aanzien van onveilige opvoedingssituaties van kinderen.

De jeugdteams bestaan vaak uit goed gekwalificeerde professionals. Maar jeugdteams verschillen sterk van elkaar in opzet, samenstelling en opdracht. Definitieve keuzes voor wat betreft organisatievorm en het beleggen van verantwoordelijkheden zijn in de onderzochte periode vaak nog niet gemaakt. Bij veel jeugdteams ligt de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de jeugdhulp bij de moederorganisaties. Dit levert in de praktijk knelpunten op. De moederorganisaties hebben beperkt zicht op het handelen van hun eigen professionals in het jeugdteam. Zij zijn niet op de hoogte van de inhoudelijke keuzes die worden gemaakt en ze hebben geen toegang tot het registratiesysteem van het jeugdteam. Dit maakt het voor de moederorganisatie moeilijk haar verantwoordelijkheid waar te maken.

Vanaf medio 2016 wordt het toezicht op de wijkteams door de inspecties uitgevoerd via Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ)/Toezicht Sociaal Domein (TSD.) STJ/TSD richt zich op de effectiviteit van de zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen door lokale netwerken. Gemeenten, instellingen en professionals kunnen de werkwijze van hun eigen wijkteam leggen naast de wijkteams die de inspecties hebben bezocht. De bevindingen van de inspecties zijn per bezocht jeugdteam gepubliceerd op de website van de IJZ.

Door: Redactie Nationale Zorggids