Normal_speeltuin__schommel__speelplek__kinderen__spelen

Het RIVM heeft uitgerekend of de gezondheid van spelende kinderen voldoende wordt beschermd door de Europees vastgestelde norm voor PAK’s in rubberen tegels. Hiervoor is een theoretisch onderzoek uitgevoerd. Rubberen tegels zijn hierbij als voorbeeld gebruikt. Op basis van de berekeningen kan worden geconcludeerd dat het verantwoord is om op tegels te spelen die voldoen aan de norm voor consumentenproducten. Dit meldt het RIVM.

Valdempende rubbertegels worden meestal gemaakt van afgedankte autobanden en bevatten Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's). Dit zijn schadelijke stoffen die onder andere in artikelen van rubber kunnen voorkomen. Voor een veilig gebruik van rubberen artikelen, zoals valdempingstegels, moeten producenten zich houden aan de Europese norm voor PAK’s in consumentenproducten.

De samenstelling van rubberen tegels zoals deze worden verkocht of aanwezig zijn in speeltuinen, is in dit onderzoek niet onderzocht. De huidige risicoschatting bevat een aantal onzekerheden, waardoor alleen een indicatie van het risico op kanker kan worden gegeven. Een van de onzekerheden is het ontbreken van betrouwbare informatie over de blootstelling van spelende kinderen aan die tegels. Het gaat onder andere om gegevens over de duur en de frequentie van het contact van de huid met de tegel en de hoeveelheid PAK's die dan uit de tegels vrijkomen.

Vanwege de genoemde onzekerheden wordt het berekende ‘extra risico’ op kanker door de blootstelling aan rubberen tegels weergegeven met een bandbreedte, dus tussen twee uiterste waarden. In het ongunstigste geval wordt het zogeheten verwaarloosbare risiconiveau licht overschreden.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van  Volksgezondheid. Aanleiding was de aanscherping van de norm voor PAK's in rubberen consumentenproducten in 2015. De resultaten van dit onderzoek kunnen worden gebruikt bij de evaluatie van de norm voor PAK's voor alle plastic en rubberen consumentenproducten door de Europese Commissie in 2017.

Door: Redactie Nationale Zorggids