Normal_geld35

Gemeenten komen in de knel met hun budget voor jeugdzorg door het woonplaatsbeginsel. Hierin is vastgelegd dat de gemeente waarin de jongere geplaatst wordt binnen de Jeugdwet, ook financieel verantwoordelijk is. Staatssecretaris Van Rijn gaat onderzoeken of dit kan worden aangepast. De Randstad, waar weinig instellingen zijn, sturen hun jongeren massaal naar het midden van het land, waar gemeenten in de problemen komen met hun budget voor jeugdzorg. Dit meldt Zorgvisie.

De problemen met het woonplaatsbeginsel zijn bekend bij de staatssecretaris. Daarom is voor de komende drie jaar een compensatieregeling getroffen. Echter willen de gemeenten een permanente oplossing voor de financiële kosten die zij moeten ophoesten voor de jongeren. Van Rijn is van plan dit te doen door de gemeente waarin de jongere eerst woonde, verantwoordelijk te houden als deze in een jeugdinstelling in een andere gemeente wordt geplaatst.

Dit plan moet echter eerst worden getoetst. “Er moet uitgezocht worden of goed is na te gaan welke gemeente het kind in verblijf plaatste, ook als er overplaatsingen zijn”, zegt Van Rijn. Ook wil hij een wetswijziging in gang zetten. Daarin moet de woonplaats van de jongere, gebaseerd op de Basisregistratie Personen (BRP), leidend worden in het woonplaatsbeginsel. “Deze oplossing laat de prikkel bij de gemeente waar het kind vandaan komt en sluit aan bij de uitgangspunten van de Jeugdwet.”

Door: Redactie Nationale Zorggids