Normal_jeugdzorg__kind__peuter__kleuter

De FNV staat achter het gisteren gepubliceerde SER-advies ‘Opgroeien zonder armoede’. Maar de vakbond ziet daarnaast nog meer mogelijkheden om armoede onder kinderen te voorkomen. Zo zou het volgende kabinet meer stappen moeten ondernemen om het budget voor het sociale domein te verhogen. Hierdoor zouden minder kinderen in Nederland opgroeien in armoede. Dit meldt FNV.

FNV vice-voorzitter Ruud Kuin: “Het advies van de SER bestaat uit verschillende goede voorstellen om de aanpak van armoede te verbeteren. Het armoedebeleid wordt minder versnipperd en aangestuurd door een armoederegisseur.” Hij vindt dat het geld dat bestemd is voor armoedebeleid, ook daadwerkelijk daaraan besteed moet worden. “Maar de SER constateert ook dat het beleid van inkomensondersteuning en sociale zekerheid onvoldoende in staat is om armoede te voorkomen. Dit is overduidelijk het geval bij gezinnen die op het sociaal minimum leven.”

De hoogte van het sociaal minimum is de laatste jaren flink achtergebleven bij de stijging van de vaste lasten. Het Nibud berekende dat een gezin in de bijstand met twee kinderen maandelijks 217 euro tekort komt. Grofweg de helft van de kinderen die opgroeit in armoede is afkomstig uit een bijstandsgezin. Om te voorkomen dat het armoedebeleid bij pleisters plakken blijft, moet dit probleem volgens de FNV worden aangepakt door het nieuwe kabinet.

Kuin: “Het is overduidelijk dat het sociaal minimum verhoogd moet worden om kinderarmoede effectief te kunnen bestrijden. En dat moet gebeuren want het is schandalig dat er in Nederland nog steeds kinderen in armoede opgroeien.”

Door: Redactie Nationale Zorggids