Normal_boerderij_geit_zorgboerderij

Gemeenten, zorgverzekeraars, zorgorganisaties en onderwijsinstellingen zijn onvoldoende op de hoogte van de kwaliteiten van een zorgboerderij. Zorgboerderijen hebben namelijk een positieve invloed op de gezondheid en het welzijn van de doelgroepen die zich op zo’n boerderij bevinden, zoals mensen met een verstandelijke beperking, kinderen uit de jeugdzorg en psychiatrische patiënten. Dit blijkt uit onderzoek van de Wageningen Universiteit, Universiteit Maastricht en het RIVM, zo meldt Zorgvisie.  

Uit het onderzoek van de universiteiten en het RIVM blijkt onder andere dat oudere dementeren zich op een zorgboerderij nuttiger voelen en dat mantelzorgers zich minder schuldig voelen als hun naaste op een zorgboerderij verblijft. Dementerende ouderen zijn bovendien actiever dan ouderen die alleen dagbesteding krijgen vanuit de reguliere voorzieningen.

Zorgboerderijen verlenen steeds vaker 24-uurszorg. Het doel is om mensen met dementie zo veel mogelijk hun eigen levensstijl te laten behouden. Naast dagbesteding en 24-uurszorg, bieden zorgboerderijen ook leertrajecten voor jongeren, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met psychiatrische problemen. Wie een indicatie voor dagbesteding heeft kan op diverse plekken een mbo-diploma niveau 1 behalen, of een startkwalificatie voor het mbo.

De Wageningen Universiteit, Universiteit Maastricht en het RIVM willen met hun onderzoek aan onder andere gemeenten en zorgverzekeraars laten zien wat dagbesteding en 24-uurszorg op een zorgboerderij met cliënten doet.

Nederland telt op dit moment ongeveer duizend zorgboerderijen, waar kinderen/jongeren, ouderen, verstandelijk beperkten en mensen met een psychiatrische achtergrond verblijven en onder andere dieren voeren, in de tuin werken of koken. Zorgboerderijen worden met name gefinancierd vanuit het sociaal domein, via de Jeugdwet, Participatiewet, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Wet langdurige zorg. 

Door: Redactie Nationale Zorggids