Normal_geweld__huiselijk_geweld__kindermishandeling__mishandeling

Kinderombudsman Margrite Kalverboer doet een oproep aan de het nieuw te vormen kabinet om oog te hebben voor kinderen. In een brief geeft ze de formerende partijen vier issues mee die vanuit het perspectief van kinderrechten een plek moeten krijgen in het regeerakkoord. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het nieuwe Kabinet moet investeren in de kwaliteit van de jeugdhulp, gelijke kansen voor alle kinderen bevorderen en de rechtspositie van vreemdelingenkinderen verbeteren. Ook moet er een Nationaal Actieplan Kindermishandeling komen. Dit schrijft de Kinderombudsman in de brief aan informateur Edith Schippers en de formerende partijen.

Het regeerakkoord waaraan zij werken wordt – als de formatie slaagt – de basis van het komende kabinet en heeft daarmee aanzienlijke gevolgen voor kinderen. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer: “De formerende partijen staan voor lastige belangenafwegingen bij het prioriteren van speerpunten van het nieuwe kabinet. In navolging van het VN-Kinderrechtenverdrag moeten de belangen van de kinderen in Nederland steeds een eerste overweging zijn. Welke impact hebben de keuzes die ze maken op hen?”

Door: Redactie Nationale Zorggids