Normal_kindhuwelijk

Met de zomer op komst, vragen veel gemeenten weer aandacht voor huwelijksdwang en achterlating, middels de campagne 'Trouwen tegen je wil'. Deze campagne van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept jongeren die mogelijk met een gedwongen huwelijk of achterlating in het buitenland te maken krijgen, op om erover te praten. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. 

In Nederland worden jaarlijks een paar honderd kinderen, jongeren, vrouwen (of mannen) achtergelaten in het buitenland of gedwongen tot een huwelijk, terwijl ze dachten op vakantie of familiebezoek te gaan. Mensen dwingen tot een huwelijk, of onder dwang achterlaten in het buitenland mag niet in Nederland.

He ministerie van SZW vindt het van belang te voorkomen dat jongeren met een gedwongen huwelijk of achterlating te maken krijgen. Scholen zijn gevraagd aandacht te hebben voor de signalen. Voor jongeren die zich hierover zorgen maken kunnen anoniem met Veilig Thuis (het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) bellen. Veilig Thuis is 7 dagen per week 24 uur per dag te bereiken op telefoonnummer 0800 2000.

Veilig Thuis kan hen advies geven wat ze kunnen of moeten doen. Soms is een jongere geholpen met een gesprek en tips hoe ze met hun ouders het probleem kunnen bespreken. Veilig Thuis kan daarbij bemiddelen, maar zal dat nooit doen zonder toestemming van de jongere. Belangrijk is dat jongeren snel advies en hulp zoeken wanneer ze denken dat ze uitgehuwelijkt of achtergelaten worden.

Is een jongere in het buitenland achtergelaten dan moet deze altijd eerst proberen om contact te leggen (telefonisch of per mail) met de Nederlandse ambassade. Als dat niet lukt, kan de jongere een boodschap achterlaten bij het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating. Deze organisatie informeert dan het ministerie van Buitenlandse Zaken om de zaak vervolgens gezamenlijk op te pakken. Het is meestal niet eenvoudig om de jongere terug te laten keren naar Nederland. Zeker als de persoon in kwestie minderjarig is en/of meerdere nationaliteiten of verblijfsrecht in Nederland heeft, zijn de mogelijkheden beperkt.

De online campagne richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar, zowel op de mogelijke slachtoffers als hun vriendenkring. De mogelijke slachtoffers worden op het spoor van advies en hulp zoeken gezet. De campagne wijst vrienden of vriendinnen erop hoe ze mogelijke slachtoffers kunnen helpen.

Door: Redactie Nationale Zorggids